வியாழன், 18 நவம்பர், 2021

முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் மு.கருணாநிதி பொற்கிழி விருது வழங்கும் விழா 2021


 

இவ்வலைப்பூவின் ஆசிரியருக்கு ஆசிரியருடன் ஆசிரியர்

வித விதமாத் தொய்யுலகம்

  கவிஞர்   அபி   படிமக்கவிதைகளின்   பிதாமகர்   என   உணரப்படுகிறவர்.   கவிஞர்   எட்டாத   தூரத்தில்   நின்று,   வாசகனைப்   போல்,   ஞாபகமாய்,  ...