திங்கள், 2 செப்டம்பர், 2013

மறையத் தவறிய

தோன்றி மறைந்து தோன்றி
திரும்ப மறையத் தறியது
அந்தக் கற்பனை

அதன்படி ...
எரிகொள்ளிகளின் நடுவே
துடித்து நெளிந்தது உலகம்
நெளிந்த புழுக்கள் சொல்லின,
"இது நாளைய காட்சி" என்று

எண்ணத் தொலையாத
கோணப் புதர்களில்
சிக்கிச் சிதறுவது வாழ்வு என்றார்
நீண்ட அங்கியும் தாடியுமாக ஒருவர்
அங்கியும் தாடியும் தெரிவித்தன
"இது நேற்றிய உண்மை" என்று

எரிகொள்ளிகள்
கருக்கிருட்டில் எழுந்து ஆடிச்
சுட்டிக் காட்டிய
கோணப் புதர்களில் நுழைந்தே
எல்லாரும் போயாக வேண்டும்
"எல்லாரும்" என்பது சொல்லிற்று
"எனினும் சட்டம் எதுவுமில்லை
கோணங்களின் முந்தைய, பிந்தைய
இன்மைகளின்
வழியாகவும் போகலாம்."

ஆகாயம்
தன் ஊசிமுனைக் கால்களாய்
நிகழ்கணத்தின் மீது
நிகழ்கணத்தின் மீது

நின்று தடுமாறிற்று
ஊசிமுனைக் கால்கள்
சொன்னதாவது:
"முன்-பின்களுக்கு நடுவில்
ஊன்றி நிற்கக் கிடைப்பதை 
மறையத் தவறிய கற்பனை"

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

பிரிந்தோடும் காலம் - ஜி.எஸ்.எஸ்.வி.நவீன்

     சிவஞானபோதத்தின் சூத்திரங்கள் வரிசையாக நம் ஆன்மா அறியும் ஒவ்வொன்றாக சொல்லி வருகிறது. சத்து, அசத்து என்ற இரண்டினை பிரித்தறியும் அறிவை பெற...