ஞாயிறு, 22 செப்டம்பர், 2013


கவிஞர் அபியின் -கவிதை

கனவு-அன்று-கனவு 
எல்லாம் முடிந்துவிட்டது எனக் 
கடைசியாக வெளியேறிய போது 
கவனித்தான் 
பின்புலமற்ற 
தூய நிலவிரிவு ஒன்று
அவனுக்காகக் காத்திருப்பதை 
கனவுபோன்று இருந்தாலும் 
கனவு அன்று அது 
ஒளியிலிருந்து 
இருளை நோக்கிப் 
பாதிவழி வந்திருந்தது 
அந்த இடம் 
கிழக்கும் மேற்கும் 
ஒன்றாகவே இருந்தன 
தூரமும் கூடத் 
தணிந்தே தெரிந்தது 
தெரிந்ததில் 
எப்போதாவது ஒரு மனிதமுகம் 
தெரிந்து மறைந்தது 
ஒரு பறவையும் கூடத் 
தொலைவிலிருந்து தொலைவுக்குப் 
பறந்துகொண்டிருந்தது 
சஞ்சரிக்கலாம் 
மறந்து மறந்து மறந்து 
மடிவுற்றிருக்கலாம் அதில் 
நடக்க நடக்க 
நடையற்றிருக்கலாம் 
ஆயினும் 
உறக்கமும் விழிப்பும் 
துரத்திப் பிடிப்பதை 
அவற்றின் மடிநிறைய 
தலைகளும் கைகால்களும் 
பிதுங்கிக் கொண்டிருப்பதைப் 
பார்க்கும் நிமிஷம் 
ஒருவேளை வரலாம் 
கனவு அன்று எனத் தோன்றினாலும் 
கனவாகவே இருக்கலாம் 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

பிரிந்தோடும் காலம் - ஜி.எஸ்.எஸ்.வி.நவீன்

     சிவஞானபோதத்தின் சூத்திரங்கள் வரிசையாக நம் ஆன்மா அறியும் ஒவ்வொன்றாக சொல்லி வருகிறது. சத்து, அசத்து என்ற இரண்டினை பிரித்தறியும் அறிவை பெற...