ஞாயிறு, 22 செப்டம்பர், 2013


கவிஞர் அபியின் -கவிதை
காலம் - சுள்ளி 
காடு முழுதும் 
சுற்றினேன் 
பழைய 
சுள்ளிகள் கிடைத்தன 
நெருப்பிலிட்டபோது 
ஒவ்வொன்றாய்ப் 
பேசி வெடித்துப் 
பேசின 
குரலில் 
நாளைச்சுருதி 
தெரிந்தது 
அணைத்து, 
கரித்தழும்பு ஆற்றி 
நீரிலிட்டபோது 
கூசி முளைத்துக் 
கூசின இலைகள் 
தளிர் நரம்பு 
நேற்றினுள் ஓடி 
நெளிந்து மறைந்தது

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

பிரிந்தோடும் காலம் - ஜி.எஸ்.எஸ்.வி.நவீன்

     சிவஞானபோதத்தின் சூத்திரங்கள் வரிசையாக நம் ஆன்மா அறியும் ஒவ்வொன்றாக சொல்லி வருகிறது. சத்து, அசத்து என்ற இரண்டினை பிரித்தறியும் அறிவை பெற...