ஞாயிறு, 22 செப்டம்பர், 2013


கவிஞர் அபியின் -கவிதை
மாலை - எது 
தூசி படிந்த புளியமர வரிசையை 
வைதுகொண்டே 
மணலில் வண்டியிழுக்கின்றன மாடுகள் 
வண்டுகளும் பறவைகளும் 
தோப்புகளுக்குள் 
இரைச்சலைக் கிளறி 
எதையோ தேடிக்கொண்டிருக்கின்றன 
இருண்டு நெருங்கி வளைக்கும் 
மலைகளுக்கு நடுவே பள்ளத்தாக்கில் 
இங்கும் அங்கும் பாய்ந்து நிரம்பித் 
ததும்புகிறது 
என் வலி 
பொழுது நிரம்புகிறது 
ஒரு இடுக்கு விடாமல் 
தூசி படிந்த இரைச்சலுக்கடியில் 
சாத்வீக கனத்துடன் 
இது எது? 
இருள் இருண்டு காட்டிய வெளிச்சத்தில் 
இடறாத என் பாதங்களினடியில் 
இது எது 
என் சாரங்களின் திரட்சியுடன் 
வலியுடன் 
அலங்கரித்த விநோதங்களை 
அகற்றிவிட்டு 
எளிய பிரமைகளின் வழியே 
என்னைச் செலுத்தும் 
இது எது? 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

பிரிந்தோடும் காலம் - ஜி.எஸ்.எஸ்.வி.நவீன்

     சிவஞானபோதத்தின் சூத்திரங்கள் வரிசையாக நம் ஆன்மா அறியும் ஒவ்வொன்றாக சொல்லி வருகிறது. சத்து, அசத்து என்ற இரண்டினை பிரித்தறியும் அறிவை பெற...