ஞாயிறு, 22 மார்ச், 2015

அதுதான் சரி


எல்லாம் தெரிவதும்
ஏதும் அறியாததும்
ஒன்றே   தானென்று
தெருவிலொரு பேச்சு
காதில் விழுந்தது

ஏதும் அறியாமல்
இருப்பதுவே சரி
என்று தோன்றிற்று

இருந்தால்
இருப்பதை அறியாமல்
இருப்பது
எப்படி

அதனால்
இல்லாதரியுப்பதே
சரியென்று பட்டது

இல்லாதிருந்தால்
ஒரு  வசதி
தெருப்பக்கம்
போக   வேண்டியதில்லை
இல்லாதிருப்பதும்
இருப்பதும்   ஒன்றே
என்றோரு பேச்சைக்
கேட்டுக் குழம்பும்
குழப்பம் இல்லை.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

பிரிந்தோடும் காலம் - ஜி.எஸ்.எஸ்.வி.நவீன்

     சிவஞானபோதத்தின் சூத்திரங்கள் வரிசையாக நம் ஆன்மா அறியும் ஒவ்வொன்றாக சொல்லி வருகிறது. சத்து, அசத்து என்ற இரண்டினை பிரித்தறியும் அறிவை பெற...