ஞாயிறு, 22 மார்ச், 2015

காலம் -- கறுப்புச் சூரியன்


இந்த
ஒளியின் பயங்கரத்தில்
வழிகண்டு போக
கண்மறைத்துப் போக
ஒரு கறுப்புச் சூரியன்
உண்டு
ஒவ்வொருவரிடமும்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக