ஞாயிறு, 22 மார்ச், 2015

காலம் -- எல்லாம்தான்


எல்லாம்தான்
ஈரம் உள்வாங்கிப்
பழுத்து மினுமினுக்கும்

உடனே
சதைவற்றி
இசைத்தட்டுக் கோடுபோன்ற
ரேகைனெரிசலில் சலித்து
உட்கார்ந்து விடும்

உடனே
புதிதாஇ கண்திறப்பவற்றில்
தம்மை
ஒற்றிக் கொடுத்து அனுப்பும்

எல்லாம்தான்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

நீ எனும் தற்சுட்டு: அபி கவிதைகள் – இசை (தமிழினி)

நேர்காணல் ஒன்றில், “உங்கள் கவிதைகளை அணுகுவதற்கு எந்த விதமான தயாரிப்புகள் தேவை? “ என்று கேட்கப்படுகிறது அபியிடம். அதற்கு அவர், “வேண்டுமா...