ஞாயிறு, 22 மார்ச், 2015

காலம் -- எல்லாம்தான்


எல்லாம்தான்
ஈரம் உள்வாங்கிப்
பழுத்து மினுமினுக்கும்

உடனே
சதைவற்றி
இசைத்தட்டுக் கோடுபோன்ற
ரேகைனெரிசலில் சலித்து
உட்கார்ந்து விடும்

உடனே
புதிதாஇ கண்திறப்பவற்றில்
தம்மை
ஒற்றிக் கொடுத்து அனுப்பும்

எல்லாம்தான்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக