ஞாயிறு, 22 மார்ச், 2015

உடனாளிகள்


வருத்தம் என்ன
இதில்

வாழ்க்கையின்
'பச்சை வாசனை'
தவறிப் போகலாம்

சுற்றிலும் பெருகி
நுரைத்துத் ததும்பும்
குரல்களில்
-நான் நீக்களில்-
காகித ஓடம் விடும் விளையாட்டு
நின்று போகலாம்

ஒரு நாள்
சப்பாட்டு வேளை
தவறிப் போகலாம்

போகட்டுமே

சோதனைக் குழாயில்
மிச்சமிருக்கும்
நம் உடனாளிகளுடன்
பேசப்போகலாம்
வா

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக