ஞாயிறு, 22 மார்ச், 2015

ஊர்

வேட்டைக்குப் போனவர்கள்
திரும்பி வருகிறார்கள்

மான் முயல்கள் வேறேதோ பிராணிகளைச் சுமந்து --
விசுவாச வாலசைப்புகள் பிண்தொடர,
தாரை தப்பட்டை முழங்க,
பந்தங்களின் வெளிச்சத்தில்
எவர் வெற்றியிலோ எவரெவர் சோர்வுகளோ
மழுங்கித் தெரிய

மாலை நேரம் சுருசுருப்படைகிறது
இருந்த இடத்திலேயெ.
முடிவின்மையின் செமிப்புக்கு
ஒரு புள்ளியை பிரித்துக் கொடுக்கிறது

சிறுவர்கள் என்ற எங்களின்
விளையட்டினுள் நுழைந்து
வியர்வையைச் சீண்டிய
வினோதக் கனவு மயம் .. .. ..

இருள் பூசப்பூச
மரங்களும் கூரைகளும் குட்டிச் சுவர்களும்
கனத்து
யுகாந்தரங்களின் ரகசியம் அழுந்தி
மயங்குகின்றன

ஊர் மேடிட்டுக் கொள்கிறது
யாதும் ஊர் ஆகிறது

பகல்வேனிலின் சீற்றம்
அலறிப் புடைத்த ஆவேசம்
மூலைகளை மோதி அசைத்த காற்று
யாவும் ஊர் ஆகின்றன

பொழுதின் நினைவும்
நினைவின் பொழுதும்
இடைச்சுவர் தகர்ந்து
ஒன்றினுள் ஒன்றாகி
ஊர் ஆகின்றன

பேசுவதற்கு என்ன இனி
தணிந்தடங்கிய யாவும் இதோ
ஊர் ஆகின்றன

உலக உருண்டை உருவிலகி
ஊர் ஆகிறது

ஊர்
தன் மிகச்சிறிய புள்ளியில்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக