திங்கள், 6 ஏப்ரல், 2015

மாலை - நிலவிரிவு

வலித்தது என்று
மாலையைக் கீழே இறக்கிவிட்டிருக்கிறோம்

வெறித்த
பாலைப் பொழுதைப்
போர்த்துக்கொண்டு கிடக்கிறோம்

செம்மண் பரப்பை
குத்துச்செடி விரிவை
பாறைக் கும்பலை
மேலிட்டு
மூடிப் பரப்பிக்கொண்டு கிடக்கிறோம்

அருகே
எட்டித் தொடும் எளிமையுடன்
கடல்னடுத் தனிமையை
இணைத்துக் கிடத்தியிருக்கிறோம்

சாவு சொன்னதை
ஸ்வரப் படுத்திப்
படுக்கை வசமாக
விரிய விட்டிருக்கிறோம்

அடிவான உராய்வில்
முகம்    பதியக்
கடப்பதில் திளைத்து
நில விரிவாகி,
சுற்றுமுற்றுகாகி,
இருக்கிறோம்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

பிரிந்தோடும் காலம் - ஜி.எஸ்.எஸ்.வி.நவீன்

     சிவஞானபோதத்தின் சூத்திரங்கள் வரிசையாக நம் ஆன்மா அறியும் ஒவ்வொன்றாக சொல்லி வருகிறது. சத்து, அசத்து என்ற இரண்டினை பிரித்தறியும் அறிவை பெற...