திங்கள், 6 ஏப்ரல், 2015

மாலை -- பரட்டை

நெறுனெறுவென்று பேசும்
ஆடிமாதம்

மூரைகள் பறக்கும்; கூடவே
கூரைகளின்கீழ் நெரிந்து கிடந்தவை
என்றும் பேசியிராததப்
பேசிப் பறக்கும்

செம்புழுதி கலைந்து சிவக்கும் என்
சுழற்சிகள்
கண்காதுகளில் நிறைகின்றன
00
ஒருதுகள் மிஞ்சாமல்
பறந்து போய்விட்ட
முதிய பொட்டல்வெளி
மெல்லிய இருள் விரித்து,
'அமர்ந்து பேசலாம் வா'
என்கிறது

பரட்டையாய் வறண்ட மாலை
இட்டுச் செல்கிறது
நான் திரும்பும் போதெல்லாம்
வழிவிட்டு விலகி

'முன்பின்கள் கலைந்து
முறை என்று ஆகிய பரப்பின்மீது
சொல் கலைத்து வீசிய சூரையை
அளந்து பேசுவதற்கா?
வரமாட்டேன்'

ஆயினும்
பரட்டியோடு மட்டும் பேச்சு
எனக்குண்டு
சுத்தமாய் வெறுமையாய்க்
குருட்டொலிகளால் ஆன பேச்சு
00

குருட்டொலிகளின்
அலை  வீச்சில்
யுகயுகமாய்ச் சேகரமான
வேறோரு
கருமணல் விரிவு

கலையாதிருப்பது
கருமணல் விரிவு மட்டுமே

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக