திங்கள், 6 ஏப்ரல், 2015

மாலை -- திரும்புதல்

புரண்டு கடுக்க இடமின்றி
ஒற்றையடிப் பாதை
சலிக்கிறது

கடந்துபோன காலங்களின்
சுவடுகள் மீது
கரித்து வளரும் புல்
00

திரும்புதலின் குற்றோசைகள்
படிந்து இறங்கி
அடிமண்ணின் உளைச்சலில்
புழுங்கி அவியும்

இது எப்படித் திரும்புதல் ஆகும்?

ஏதேதோ மூலைகளைப்போய் விழுங்கி
வெடித்து
வேறாகி வருவது
திரும்புதலா?
00

வாசனைகள் இருண்டு
அதனாலேயே
வடிவம் பெறுகின்றன

ஆடுகள் மலையிறங்கித்
தலைதாழ்த்தி வருகின்றன

வானம் சுற்றிலும்
வழிந்து இறங்குகின்றது

பேச்சுக்கு மிந்திய திருப்பம்
தயக்கங்களால் நிரம்புகிறது

இனிவரும் நூற்றண்டுகளில்
இந்த சதுக்கம்
உவமை வெளியாக
உறைந்து வெளிவரும்
00

வந்தயிற்று

அதோ தொலைவில்
விளக்குப் புள்ளிபளைத்
தன்மீது தரிக்கும்
உவரின் மாலை

இங்கே என்னருகே
எனது மாலை
பிரபஞ்ச சோகம் திளைத்து

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

பிரிந்தோடும் காலம் - ஜி.எஸ்.எஸ்.வி.நவீன்

     சிவஞானபோதத்தின் சூத்திரங்கள் வரிசையாக நம் ஆன்மா அறியும் ஒவ்வொன்றாக சொல்லி வருகிறது. சத்து, அசத்து என்ற இரண்டினை பிரித்தறியும் அறிவை பெற...